Skattkistan

Skattkistan

Jubileumshälsning

ÖvrigtPosted by Lars 2010-05-12 21:46:35

Till Silverdalens Evangelisk-Lutherska Församling.

”Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt Ord och inte förnekat mitt namn” (Upp. 3:8).

Med detta ord vill Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet hälsa församlingen i Silverdalen på den stora högtidsdagen, då det firas att kapellet använts av församlingen under 20 års tid.

Bibelordet från Uppenbarelseboken är i första hand ställt till den lilla och mänskligt sett svaga församlingen i Filadelfia. Men där fanns mitt i den yttre svagheten en styrka som övervinner världen. Eftersom församlingen höll fast vid Guds Ord och inte förnekade frälsarnamnet Jesus, ägde de frälsningens kraft. Just därför att de i sig själva var små och svaga hade de bevarat den.

Bibelordet riktas inte bara till Filadelfiaförsamlingen där och då, utan riktas nu också till er i Silverdalen. Endast i egen svaghet kan frälsningens kraft bevaras. Jesus säger till er: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Då bör ni svara som Paulus: ”Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig” (2 Kor. 12:9).

Det är trösterikt att veta att kraften finns hos Herren. Det kommer inte an på storlek och medlemsantal, utan på trohet; på fasthållandet av Guds Ord och bekännandet av Jesu namn.

Må denna trohet även prägla församlingen under de kommande 20 åren, ja ändå till den dag då Jesus, den högste Herden uppenbarar sig - vare sig det dröjer mer eller mindre än 20 år - ”då skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar” (1 Petr. 5:4).

Lutherska församlingen i Stockholmsområdet

genom komminister Lars Borgström