Skattkistan

Skattkistan

Öppet brev till Missionsprovinsen

ÖvrigtPosted by Lars 2011-02-02 10:21:39

Öppet brev om missionsprovinsens prokatolicism


Brevet från Lutherska Församlingens präster Ingemar Andersson och Lars Borgström finns att läsa på denna länk: http://www.lutherskaforsamlingen.se/pdf/brev_missionsprovinsen.pdf