Skattkistan

Skattkistan

Uppdrag granskning och Svenska kyrkans avfall

InsändarePosted by Lars 2014-06-16 13:21:31

Insändare skickad till Världen idag 31/5 2014. Refuserad

Uppdrag granskning och Svenska kyrkans avfall

I Uppdrag gransknings program den 28/5 ”avslöjades” att det finns präster i Svenska kyrkan som ber för homosexuella att dessas sexuella läggning skall få en ny orientering. Det var kusligt att se hur självklart vårt svenska samhälle, här representerat av SVT, fördömde allt ifrågasättande av den homosexuella livsstilen. De figurerande prästerna var mycket beskedliga och otillbörligt försiktiga (ingen fanns som trädde upp och sade: ”Så säger Herren”), men ändå hamnade de i onåd och hängdes ut som ondskefulla människor i allmänhetens ögon.

Det allra allvarligaste är emellertid att Sveriges största kyrkosamfund, med ärkebiskopen i spetsen, också övergett den kristna tron och moralen. Det vållar inga som helst förståelseproblem att informera sig om kristendomens inställning till homosexualitet. Bibeln, som för alla tider utgör Guds uppenbarelse till mänskligheten, låter ingen sväva i osäkerhet om homosexualitetens följder. Paulus skriver: ”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike” (1 Kor 6:9-10). Se även Rom. 1:26-28, Jud. v 7 och Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 262.

Även icke-kristna förstår vad som är rätt på denna punkt. Den naturliga lagen, som är inskriven också i hedningarnas hjärtan (Rom. 2:15), inskränks inte till den kristna församlingen. När Luther i Stora katekesen talar om äktenskapets stånd, talar han om vad som ”uppenbart är”, att Gud ”skapat man och kvinna på olika vis, icke till okyskhet, utan för att de skulle hålla samman, vara fruktsamma, föda barn, försörja och uppfostra dem till Guds ära” (SKB, s 420).

Svenska kyrkan och liknade samfund har förlorat sin sälta och duger endast till att trampas ned av människor (jfr Matt. 5:13). Den som är kristen skall inte genom medlemskap ekonomiskt och moraliskt understödja en kyrka som bekämpar kristen tro och den uppfattning om äktenskap och sexualitet som är grundad i Bibeln, i kyrkans 2000-åriga tradition och i naturrätten. Den som tar Guds ord på allvar inser att tiden för utträde ur den avfälliga Svenska kyrkan sedan länge varit inne. Paulus skriver: ”Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem” (Rom. 16:17).

Lars Borgström, präst i Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet