Skattkistan

Skattkistan

Vakna upp!

InsändarePosted by Lars 2014-06-16 13:23:29
Insändare till Dagen skickad den 5/6 2014. Refuserad.

Dags att vakna!
Uppdrag gransknings ”avslöjande” av förekomsten av botande av homosexuella genom förbön i Svenska kyrkan (28/1) gjorde det uppenbart att en kraftig kristendomsfientlig inställning lägrat sig över såväl Svenska kyrkan som svenska samhället. Den kristne eller den rättskaffens människa som inte tidigare insett detta måste nu yrvaket inse situationens allvar – och agera!

Frågan om homosexualitet är inte endast en fråga för kyrkan, utan är i högsta grad även en samhällsfråga. Frågan kräver inte heller den särskilda uppenbarelsen genom Bibeln för att få sitt svar. Även icke-kristna förstår vad som är rätt på denna punkt. Vad som är "enligt naturen" inses nämligen enkelt genom att man vecklar ut två planscher över människokroppen; en över den manliga och en över den kvinnliga. De två är anpassade för varandra. Det är också endast en man och en kvinna som kan fortplanta sig. Naturen bär med sig sin egen bruksanvisning.

Det som är Guds goda skapelse- och äktenskapsordningar är detta inte bara för de kristna, i kyrkan, utan för alla människor, i hela samhället. Det heterosexuella, livslånga äktenskapet är det optimala för att befrämja mänsklig lycka och samhällets fortbestånd. Den homosexuella livsstilen däremot är destruktiv, vilket visar sig i homosexuellas överrepresentation vad gäller alkohol- och drogmissbruk, allvarliga depressioner (se Comprehensive Psychopathology 34. May/June 1993), självmordsförsök (se Journal of Personality and Social Psychology 61 [November 1991]:776-88) o.s.v. Idag pågår en fruktansvärd indoktrinering av det uppväxande släktet i skolan, på TV (t.ex. Uppdrag granskning) och i ungdomskulturen att acceptera och ibland t.o.m. anamma homosexualitet, helt enligt RFSL´s och liknande organisationers önskemål.


Det är riksdagsval i höst. Endast ett parti vill riva upp den lag om homosexuella ”äktenskap” som antogs 2009 och återställa äktenskapsbalken i dess tidigare form. Det partiet vill även dra in alla statliga bidrag till s.k. norm- och queerteoretisk forskning. Det partiet är det nybildade Kristna Värdepartiet. Dags att vakna!

Lars Borgström, riksdagskandidat Kristna Värdepartiet